Anna Żochowska-Sychowicz

Anna Żochowska-Sychowicz

e-mail

Jest adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia prawnicze oraz na Wydziale Prawa Université Francois Rabelais w Tours, we Francji, gdzie studiowała w ramach programu Erasmus. Anna ukończyła również Szkołę Prawa Francuskiego i Europejskiego prowadzoną przez Wydział Prawa i Administracji UW przy współpracy z Université de Poitiers oraz podyplomowe studium z zakresu prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią, Anna zdobywała doświadczenie zawodowe w polskich kancelariach oraz w agendach rządowych w Polsce (Europejskie Centrum Konsumenckie przy UOKiK) i w Wielkiej Brytanii (European Consumer Centre for Services).

Od 4 lat zajmuje się w kancelarii różnorodnymi zagadnieniami z zakresu prawa ochrony konsumentów, konkurencji i postępowań sądowych, wspomagając również prace prawników specjalizujących się w obszarze regulacyjnym. Na co dzień wspiera wewnętrzny dział prawny jednego z klientów kancelarii.

Anna włada biegle językiem angielskim, francuskim oraz hiszpańskim.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej