Natalia Hartung

Natalia Hartung

e-mail

Natalia ukończyła studia licencjackie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cambridge (Zjednoczone Królestwo) i studia magisterskie z Prawa Europejskiego na Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia). Zdobywała doświadczenie zawodowe w Brukseli, w wiodących międzynarodowych kancelariach Freshfields Bruckhaus Deringer i Linklaters, gdzie doradzała klientom w zakresie compliance, kontroli koncentracji i postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską.

Natalia posiada również doświadczenie z zakresu publicznoprawnego egzekwowania prawa konkurencji: pracowała zarówno w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Jako stażystka „Blue Book” w Komisji, Natalia była zaangażowana w kluczowe postępowania antymonopolowe z zakresu systemów płatności.

W lutym 2019 r. Natalia zdała egzamin adwokacki Stanu Nowy Jork.

W Kancelarii doradza klientom z zakresu problematyki dotyczącej porozumień ograniczających konkurencję i nadużywania pozycji dominującej, jak również szeroko rozumianego compliance, prywatnego egzekwowania prawa konkurencji i kontroli koncentracji.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej