Szymon Gołębiowski

Szymon Gołębiowski

e-mail

Szymon jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego praca pt. „Kontrola koncentracji w sektorze elektroenergetycznym” zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsza pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji w 2012 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii „Sołtysiński Kawecki & Szlęzak”. Od 2012 roku zajmuje się unijnym i polskim prawem antymonopolowym. Reprezentuje klientów postępowaniach w sprawach kontroli koncentracji oraz w sprawach praktyk ograniczających konkurencję przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską, postępowaniach sądowych, przeszukaniach oraz kontrolach. Doradzał klientom i prowadził szkolenia z zakresu prawa ochrony konkurencji (umowy dystrybucyjne, umowy franczyzowe, porozumienia horyzontalne, antymonopolowe aspekty transakcji M&A). Był również zaangażowany w projekty z zakresu przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa konsumenckiego. Szymon pracował na rzecz klientów z różnych branż, w tym m.in. FMCG, motoryzacyjnego, nowych technologii, farmaceutycznego, finansów i bankowości, budowlanego, telekomunikacyjnego i energetycznego. Zaangażowany był w postępowanie, w ramach którego Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją przepisu uniemożliwiającego zaskarżenie zgody Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przeszukanie. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych z zakresu private enforcement.

Szymon jest autorem polskich oraz zagranicznych publikacji naukowych z zakresu prawa konkurencji, prawa cywilnego oraz prawa nowych technologii. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej