HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 29  kwietnia  2014     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

Kiedy przedawnia się niewykonywany kartel?

W wyroku z dnia 20 lutego 2014 r., sygn. III SK 26/13, SN zajął jednoznaczne stanowisko co do momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia takich porozumień ograniczających konkurencję, które co prawda zostały zawarte, ale nie były/nie są wykonywane. W rozpatrywanej sprawie chodziło o przedawnienie porozumienia cenowego, którego ustalenia - przynajmniej zdaniem powoda - nigdy nie były stosowane. Porozumienia cenowe postrzegane są powszechnie jako zakazane ze względu na cel - dla objęcia ich zakazem z art. 6 ust. 1 nie jest konieczne realne oddziaływanie uzgodnień cenowych na rynek.

Sąd słusznie wskazał na okoliczność, że dla stosowania art. 93 uokik nie ma znaczenia to, czy skutki praktyki zmaterializowały się w sferze gospodarczej, czy też nie. Dla zastosowania art. 93 znaczenie ma jedynie moment zaprzestania praktyki.

Sąd Najwyższy uznał, że "w przypadku porozumień ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy [obecnie art. 6 ust. 1 ustawy - AJG] ze względu na cel, które nie były wykonywane przez strony, do zaprzestania stosowania praktyki w rozumieniu art. 93 ustawy dochodzi z chwilą zawarcia takiego porozumienia".

Stanowisko SN co do tej kwestii powitałam z zadowoleniem. Z pewną rezerwą traktowałam bowiem wyrażony w doktrynie pogląd, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia (antykonkurencyjej) umowy rozpoczynał się z końcem roku, w którym taka umowa została zmieniona lub rozwiązana (taki pogląd wyrażał J. Krüger w komentarzu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod redakcją A. Stawickiego i E. Stawickiego). Uważam, że takie podejście do problemu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia skazywałoby wiele antykonkurencyjnych umów, zwłaszcza tych kartelowych, na "wieczne potępienie". Mogłoby dochodzić do dosyć absurdalnych sytuacji, kiedy umowy kartelowe wykonane, (tj. takie, które wywarły rzeczywiście jakieś negatywne dla konkurencji skutki na rynku) i następnie rozwiązane/zmienione, uniknęłyby - ze względu na upływ terminu przedawnienia - interwencji Prezesa UOKiK, zaś spoczywająca w szufladzie umowa, która nigdy nic złego dla rynku nie spowodowała, byłaby - po upływie tego samego terminu co w pierwszym przypadku - nadal polem dla działań organu antymonopolowego.

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

29  października  2018
Seminarium Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

9  lipca  2018
Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

13  grudnia  2017
Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna  z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive