Aneta Sakowicz

Aneta Sakowicz

e-mail

Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia LL.M. na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, w Niemczech oraz podyplomowe studium z zakresu prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią, pracowała w Departamencie Ochrony Konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w warszawskiej kancelarii. W UOKiK prowadziła postępowania wyjaśniające i antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sektorach farmaceutycznym i mediów. Uczestniczyła w przeszukaniach i kontrolach prowadzonych przez UOKiK u przedsiębiorców, w tym jako kierownik zespołu przeszukującego. W kancelarii zajmowała się kompleksową obsługą prawną klientów z branży FMCG, e-commerce, dystrybucji prasy, usług kurierskich i usług marketingowych.

Jako przedstawiciel Polski, uczestniczyła w pracach grup roboczych Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN) poświęconych porozumieniom wertykalnym (ECN Working Group on Vertical Restraints) oraz sektorowi farmaceutycznemu i ochrony zdrowia (ECN Pharma & Health Subgroup). Jako przedstawiciel Polski brała również udział w międzynarodowych warsztatach kartelowych (Cartel Workshop) w Brazylii organizowanych w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN) oraz w warsztatach dla organów ochrony konkurencji z regionu środkowej i wschodniej Europy prowadzonych przez przedstawicieli urzędu ochrony konkurencji Stanów Zjednoczonych (FTC – Eastern European Competition Workshop).

Obecnie doradza przedsiębiorcom w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej