Antonina Falandysz-Zięcik

Antonina Falandysz-Zięcik

e-mail

Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowe z zakresu prawa konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowe z zakresu prawa konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Od 10 lat zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami z zakresu prawa konkurencji oraz prawa konsumenckiego, wspomagając również prace prawników specjalizujących się w obszarze regulacyjnym. Doradza w bieżącej działalności klientów m.in. z branży spożywczej, farmaceutycznej i telekomunikacyjnej. Prowadziła też liczne postępowania z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców z różnych branż.

Antonina uczestniczy w prowadzeniu postępowań antymonopolowych, regulacyjnych i postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym. Była zaangażowana w prowadzenie postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję przed Komisją Europejską, które w wyniku zaskarżenia decyzji stwierdzającej naruszenie miało swój finał przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Pracowała w międzynarodowej kancelarii w Warszawie i Londynie, jako in-house czy prawnik oddelegowany do wsparcia wewnętrznego działu prawnego, jak również w renomowanej kancelarii o profilu transakcyjnym, biorąc udział w projektach z różnych branż z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej