Ochrona konsumentów w Polsce 2022
SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK
Czerwiec  2023
Ochrona konsumentów w Polsce 2022

Ochrona konkurencji w Polsce 2022
SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK
Maj  2023
Ochrona konkurencji w Polsce 2022

Ochrona konkurencji w Polsce 2021
SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK
Czerwiec  2022
Ochrona konkurencji w Polsce 2021

Ochrona konkurencji w Polsce 2020
SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK
Maj  2021
Ochrona konkurencji w Polsce 2020

Ochrona konkurencji w Polsce 2019
SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK
Maj  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019

Ochrona konkurencji w Polsce 2018
SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK
Maj  2019
Ochrona konkurencji w Polsce 2018

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej