TELEKOMUNIKACJA

Sektor telekomunikacyjny podlega od lat silnej regulacji sektorowej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są również przedmiotem analiz i postępowań prowadzonych przez organy ochrony konkurencji w Polsce i w Europie.

Nasza kancelaria była zaangażowana w wiele istotnych dla rynku telekomunikacyjnego postępowań i spraw dotyczących, m.in.:

  • dopłat do usługi powszechnej (łączna wnioskowana kwota dopłaty to ok. 1 mld złotych)
  • wyznaczania cen maksymalnych na rynkach detalicznych
  • analiz rynków oraz nakładania obowiązków regulacyjnych
  • ustalania wysokości opłat za dostęp telekomunikacyjny
  • warunków hurtowego dostępu do usług lub infrastruktury (np. WLR, BSA, LLU, MVNO, roaming krajowy)
  • nałożenia kar przez organy regulacyjne z tytułu niezgodności działalności z przepisami prawa lub obowiązkami regulacyjnymi
  • instrukcji prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i opisów kalkulacji kosztów

Kontakt: Artur Salbert, Piotr Paśnik

TELEKOMUNIKACJA

Sektor telekomunikacyjny podlega od lat silnej regulacji sektorowej. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są również przedmiotem analiz i ...

więcej
FARMACJA

Innowacyjni przedsiębiorcy farmaceutyczni są szczególnie narażeni na zarzuty ze strony organów ochrony konkurencji. Wskazuje na to ...

więcej
POCZTA I TRANSPORT

W najbliższych latach zarówno rynek pocztowy i jak rynek transportowy (a szczególnie sektor kolejowy) będą przechodzić istotne ...

więcej
FMCG

Rynek dóbr szybkozbywalnych rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie. Tę dynamikę tworzą też najróżniejsze techniki sprzedażowe ...

więcej
MEDIA

Niezwykle konkurencyjny i dynamiczny rynek mediów często wymaga podejmowania szybkich decyzji. Odpowiednie doradztwo może dostarczyć ...

więcej
BUDOWNICTWO

Projekty infrastrukturalne stanowią wciąż jeden z ważniejszych celów gospodarczych w Polsce. Takie projekty wymagają wszechstronnego ...

więcej
PRZEMYSŁ CHEMICZNY

Sektor chemiczny od lat jest obiektem zainteresowania organów antymonopolowych. Przykładowo, w ciągu ostatniej dekady Komisja Europejska ...

więcej
ENERGETYKA

Rynek energetyczny jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce. Potrzeba ciągłej rozbudowy ...

więcej

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej