Postępowania antymonopolowe

Członkowie naszego zespołu prowadzili w ostatnim dziesięcioleciu ponad trzydzieści różnych postępowań antymonopolowych, zarówno z zakresu nadużywania pozycji dominującej, jak i porozumień ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji. Wiele z nich – to najgłośniejsze sprawy antymonopolowe, którymi zajmował się polski organ ochrony konkurencji.

Wiele z tych odwołań zakończyło się precedensami na etapie rozpoznania spraw przez Sąd Najwyższy.

Obecnie reprezentujemy klientów w następujących sprawach:

  • Telekomunikację Polską S.A. w postępowaniu przed Sądem UE w sprawie odwołania od decyzji KE stwierdzającej nadużywanie pozycji dominującej;
  • INCOM S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową;
  • Integrit S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową;
  • PTK Centertel sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia na rynku telefonii mobilnej (telewizji mobilnej);
  • Grupę Inco S.A. w sprawie dotyczącej ustalania cen odsprzedaży produktów chemicznych (Ludwik);
  • Anyro & Co. sp. z o.o. w sprawie ustalania cen odsprzedaży markowych zegarków;
  • P.H.U. Jubiler sp. z o.o. w sprawie ustalania cen odsprzedaży markowych zegarków.
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej

01

Postępowania antymonopolowe

Bezpośrednią konsekwencją naruszenia reguł konkurencji jest wszczęcie przez organ krajowy lub ...

02

Nieuczciwa konkurencja

Przedsiębiorcy w Polsce muszą nie tylko przestrzegać publicznego prawa konkurencji, którego ...

03

Kary nakładane na przedsiębiorców

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy narażeni są na ryzyko nałożenia kar ...

04

Odszkodowania za naruszenie reguł konkurencji

Roszczenia odszkodowawcze związane z naruszeniem reguł konkurencji stają się coraz bardziej ...

05

Postępowania karne gospodarcze

Jedną z najbardziej sensytywnych płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorcy jest zgodność jego ...

06

Arbitraż krajowy i międzynarodowy

Zapis na sąd polubowny jest popularnym wśród przedsiębiorców zastrzeżeniem umownym dającym ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej