Distribution Agreements - A Focus on Poland
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Maj  2024
Distribution Agreements - A Focus on Poland

Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Listopad  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz

Autor: Aneta Sakowicz

Prawo do reklamacji w ferworze przedświątecznych zakupów
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Styczeń  2020
Prawo do reklamacji w ferworze przedświątecznych zakupów

Autor: Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej