Postępowania antymonopolowe

Członkowie naszego zespołu prowadzili w ostatnim dziesięcioleciu ponad trzydzieści różnych postępowań antymonopolowych, zarówno z zakresu nadużywania pozycji dominującej, jak i porozumień ograniczających konkurencję i kontroli koncentracji. Wiele z nich – to najgłośniejsze sprawy antymonopolowe, którymi zajmował się polski organ ochrony konkurencji.

Wiele spraw z odwołań od decyzji organu konkurencji zakończyło się precedensami na etapie rozpoznania spraw przez Sąd Najwyższy.

Obecnie reprezentujemy klientów w następujących sprawach:

  • Telekomunikację Polską S.A. w postępowaniu przed Sądem UE w sprawie odwołania od decyzji KE stwierdzającej nadużywanie pozycji dominującej
  • INCOM S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową
  • Integrit S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zmowę przetargową
  • PTK Centertel sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zarzucającej zawarcie antykonkurencyjnego porozumienia na rynku telefonii mobilnej (telewizji mobilnej)
  • Telekomunikację Polską S.A. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK stwierdzającej nadużywanie pozycji dominującej
  • Grupę Inco S.A. w sprawie dotyczącej ustalania cen odsprzedaży produktów chemicznych i środków ochrony roślin
  • Grupę Inco S.A. w sprawie nałożenia kary za brak współdziałania w toku kontroli organu ochrony konkurencji
  • Anyro & Co. sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej ustalania cen odsprzedaży
  • P.H.U. Jubiler sp. z o.o. w sprawie z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK dotyczącej ustalania cen odsprzedaży
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej

01

Dominacja rynkowa

Firmy osiągają szczególną pozycję rynkową dzięki innowacji, opracowanemu i chronionemu ...

02

Koncentracje

Łączenie przedsiębiorców i różne formy akwizycji zmieniają sytuację na danym rynku. Dlatego ...

03

Polityka zgodności

Firmy ponoszą odpowiedzialność za działania swoich pracowników i reprezentantów. Sankcja do ...

04

Dystrybucja i umowy handlowe

Umowy handlowe, w tym – dystrybucyjne – to niemal codzienność w każdej branży. Prawo ...

05

Postępowania antymonopolowe

Bezpośrednią konsekwencją naruszenia reguł konkurencji jest wszczęcie przez organ krajowy lub ...

06

Kontrole i przeszukania

Poszukiwanie dowodów dopuszczenia się praktyki ograniczającej konkurencję przez polskie i ...

07

Prawo konsumenckie

W ostatnich latach postępowania dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów generują ...

08

Pomoc publiczna

Pomoc państwa w każdej formie stanowi zaburzenie naturalnych mechanizmów konkurencyjnych. Zasady ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej