Dostęp do infrastruktury kluczowej

Podmioty chcące wejść na rynek bądź mające zamiar rozszerzyć swoją działalność borykają się czasami z podejmowanymi przez właścicieli infrastruktury czy unikalnych technologii działaniami mającymi opóźnić bądź uniemożliwić ten proces. Tego typu sytuacje wymagają przygotowania optymalnej strategii postępowania z użyciem najbardziej efektywnych narzędzi, zarówno z obszaru prawa konkurencji, jak i - regulacji sektorowych.

Z drugiej strony, podmioty posiadające elementy infrastruktury czy technologie spotykają się często z żądaniami ze strony innych przedsiębiorców, których celem jest wymuszenie dostępu na nierealistycznych warunkach. W takich sytuacjach pomagamy ustalić warunki uwzględniające: z jednej strony – konieczny dostęp, z drugiej - akceptowalne parametry biznesowe.

Prawnicy naszego zespołu reprezentowali klientów w szeregu postępowaniach dotyczących dostępu, m.in:

  • dostępu do lokalnej pętli abonenckiej
  • dostępu do bitstream access
  • dostęp do usługi WLR
  • dostępu do sieci dystrybucyjnej operatora sieci dystrybucyjnej przedsiębiorcy energetycznego
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej

01

Nakładanie i stosowanie obowiązków regulacyjnych

Wielu przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych podlega szczególnym obowiązkom, ...

02

Usługi powszechne

Na niektórych rynkach regulowanych (pocztowym i telekomunikacyjnym) wyodrębnione są usługi o ...

03

Kary w sektorach regulowanych

Przedsiębiorcy działający w sektorach regulowanych są szczególnie narażeni na możliwość ...

04

Dostęp do infrastruktury kluczowej

Funkcjonowanie na rynku, w niektórych przypadkach (kolej, telekomunikacja, energetyka) nie jest ...

05

Regulacyjna kalkulacja kosztów

Elementem szeregu regulacji sektorowych jest dokonywanie regulacyjnej kalkulacji kosztów.

06

Ochrona danych osobowych

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej