Ewelina Majcher

Ewelina Majcher

e-mail

Radca prawny. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe, w tym - w prowadzeniu sądowych spraw gospodarczych. W swojej praktyce reprezentowała czołowych przedsiębiorców z branż FMCG, DIY, ubezpieczeniowej, transportowej oraz nieruchomościowej.

Ewelina doradza przedsiębiorcom w zakresie umów gospodarczych (w tym prawa ubezpieczeniowego) oraz prawa nieuczciwej konkurencji. Doradzała m.in. przy założeniu oddziału banku oraz prowadziła badania due diligence podmiotów z branż: telekomunikacyjnej oraz bankowej.

Ewelina praktykowała jako wspólnik odpowiedzialny za praktykę procesową polskiej kancelarii prawnej oraz radca prawny in-house dużego przedsiębiorcy z branży FMCG oraz wiodącego przedsiębiorcy ubezpieczeniowego.

Ewelina jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej