Regulacyjna kalkulacja kosztów

Podmioty podlegające obowiązkowi dokonywania kalkulacji kosztów muszą następnie jej wyniki stosować w prowadzonej działalności rynkowej (ustalać ceny w oparciu o tak skalkulowane koszty). Nasi prawnicy przez wiele lat doradzali w postępowaniach dotyczących ustalania zasad kalkulacji kosztów, audytowania wyników dokonywanych kalkulacji, zatwierdzania taryf, cenników, itp. Wieloletnie doświadczenia spowodowały, iż nasi eksperci łączą znajomość przepisów prawa z praktyczną znajomością zasad rachunkowości, co pozwala im efektywnie wspomagać przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych.

Prawnicy należący do naszego zespołu reprezentowali klientów w szeregu postępowaniach dotyczących:

  • rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów
  • decyzji dotyczących obowiązku odpowiedniego dostosowania opłat
  • decyzji ustalających ceny maksymalne
  • sprzeciwów wobec projektów cenników detalicznych
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej

01

Nakładanie i stosowanie obowiązków regulacyjnych

Wielu przedsiębiorców działających na rynkach regulowanych podlega szczególnym obowiązkom, ...

02

Usługi powszechne

Na niektórych rynkach regulowanych (pocztowym i telekomunikacyjnym) wyodrębnione są usługi o ...

03

Kary w sektorach regulowanych

Przedsiębiorcy działający w sektorach regulowanych są szczególnie narażeni na możliwość ...

04

Dostęp do infrastruktury kluczowej

Funkcjonowanie na rynku, w niektórych przypadkach (kolej, telekomunikacja, energetyka) nie jest ...

05

Regulacyjna kalkulacja kosztów

Elementem szeregu regulacji sektorowych jest dokonywanie regulacyjnej kalkulacji kosztów.

06

Ochrona danych osobowych

Powszechne wykorzystanie środków elektronicznych powoduje obecnie wzrost liczby operacji ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej