HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 10  czerwca  2015     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

W poszukiwaniu konsumentów, których interes naruszony zbiorowo w ogólnych warunkach ubezpieczeń.... (III SK 42/14)

W orzecznictwie antymonopolowym w ostatnich niestety powiewa nudą, stąd tym razem chciałabym zwrócić uwagę na rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy kwestii tego, kto w zasadzie jest konsumentem w rozumieniu   art. 4 pkt 12 w związku z art. 24 ust. 1 uokik  w przypadku usług ubezpieczeniowych: ubezpieczający czy/i uposażony? Rzecz bowiem w tym, że ubezpieczenia mogą działać tak, że inna osoba fizyczna zawiera umowę ubezpieczenia, a inna jest uprawniona (uposażona) do świadczenia z tytułu tej umowy (np. w sytuacji, gdy doszło do wypadku komunikacyjnego). Problem leżący u podstaw wyroku wydanego w dniu 16 kwietnia 2015 r. (sygn. III SK 42/14) sprowadzał się do tego, czy Prezes UOKiK ma kompetencje do zakwestionowania takich postanowień ubezpieczeniowych OWU, które naruszają co najwyżej interesy uposażonego, a nie konsumenta-zawierającego umowę (takim postanowieniem może być np. faktyczne wydłużenie - w stosunku do terminu wskazanego w art. 817 § 1 k.c. - terminu wypłaty przez ubezpieczyciela należnych świadczeń.

Sąd Najwyższy przyznał, że "uposażony nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., skoro nie dokonuje z ubezpieczycielem (powodem) czynności prawnej". Jednocześnie Sąd wskazał, że interweniując w sprawie postanowień OWU odnoszących się do uposażonych Prezes UOKiK, korzystając z art. 24 uokik, faktycznie chroni zbiorowe interesy osób ubezpieczających (osób fizycznych), jako że ubezpieczającym zależy na tym, aby "osoba uposażona otrzymała jak najszybciej i w pełnej wysokości świadczenia wynikające z umowy ubezpieczenia w przypadku ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego".

Co istotne, SN podkreślił, że art. 24 uokik nie wymaga, aby bezprawne zachowanie skierowane było wprost do konsumentów. Zdaniem Sądu "wystarczające jest, że bezprawne zachowanie przedsiębiorcy podejmowane jest w obrocie konsumenckim. Nie ma znaczenia, że konkretne kwestionowane postanowienie umowne nie dotyczy uprawnień konsumenta, lecz innych podmiotów stosunku ubezpieczenia, takich jak uposażony, o ile oczywiście postanowienia takie godzi w interesy ubezpieczającego-konsumenta".

Skarga kasacyjna odnosiła się także do kwestii wymiaru kary pieniężnej nałożonej an ubezpieczyciela. Sąd Najwyższy przypomniał, odwołują się do przesłego, choć w sumie stosunkowo niedawnego orzecznictwa (postan. SN z 21 czerwca 2013 r., III SK 56/13; wyr. SN z 15 maja 2014 r., III SK 54/13), że "w ramach zarzutu naruszenia art. 106 ust. 1 uokik nie podlega kognicji Sądu Najwyższego samo skorzystanie przez Prezesa Urzędu z uznaniowej kompetencji do nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej. (...) W postępowaniu kasacyjnym nie kontroluje się wysokości kary pieniężnej, lecz prawidłowość zastosowania przez Sąd drugiej instancji ustawowych lub orzeczniczych zasad ustalania jej wysokości". Analizując przesłanki nałożenia kary w sprawie zakwestionowanych na podstawie art. 24 uokik, Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że ani Prezes UOKiK, ani sądy niższych instancji przy ocenie skutków praktyki nie uwzględniły skali bezprawnej działalności powoda, rozumianej jako liczba umów ubezpieczeniach zawartych z wykorzystaniem kwestionowanych OWU. Lekturę wyroku w części dotyczącej przesłanek wymierzania kary przez Prezesa UOKiK polecam wszystkim wątpiącym w zasadność wymiaru kary nałożonej przez ten organ, nie tylko w sprawach konsumenckich, ale także w sprawach antykonkurencyjnych praktyk.

 

Wyrok, o którym mowa powyżej, można znaleźć tutaj:

http://194.181.24.25/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20sk%2042-14-1.pdf

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

29  października  2018
Seminarium Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

9  lipca  2018
Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

13  grudnia  2017
Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna  z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive