HOME  •  BLOG

Blog

Data publikacji: 20  lipca  2016     Autor: Agata Jurkowska-Gomułka subskrybuj blog

(Chyba) koniec sporu o grupy zakupowe

Wydaje się, że wyrok SA w Warszawie (sygn. VI ACa 1096/14), wydany 24 września 2015 r., (wreszcie!) skutecznie zniechęci Prezesa UOKiK do wydawania kolejnych decyzji uznających grupy zakupowe za strony zakazanych porozumień dotyczących ustalania cen odsprzedaży. Co prawda już SOKiK w wyroku wydanym w 2014 r. zakwestionował decyzję Prezesa UOKiK stwierdzającą udział Polskich Składów Budowlanych (PSB) w porozumieniu ustalającym ceny odsprzedaży farb i lakierów, ale Prezes UOKiK postanowił apelować... Sąd Apelacyjny w pełni podzielił jednak stanowisko SOKiK co do tego, że PSB (które de facto jest grupą zakupową) działa na rynku w roli zbliżonej do agenta. Co istotne, SA uznał za właściwe zastosowanie do oceny porozumień zawieranych przez tego typu podmiot zasad antymonopolowej oceny umów agencyjnych przyjętych w wytycznych Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych. Niezbyt często zdarza się, aby polskie sądy tak ochoczo (ale i konstruktywnie!) korzystały z zasad ustanowionych w unijnym soft law. A zasady te wymagały oceny przez polskie sądy, czy PSB ponosiło ryzyko związane z zawarciem umowy (istnienie takie ryzyka jest przesądzające dla uznania umowy za agencyjną lub nie). Sąd  Apelacyjny podkreślił, że PSB "nie ponosiła znacznego ryzyka finansowo-handlowego, w szczególności chodzi o ryzyko finansowania zapasów oraz finansowania inwestycji niezbędnych do działalności agenta. (..._ Powodowa spółka ponosi nieznaczne ryzyko finansowo – handlowe związane z tym, iż przejściowo może stać się właścicielem towaru, ale za wyjątkiem wyrobów podlegających dalszej odsprzedaży przez partnera oraz ponosi koszty związane z prezentacją produktów i reklamą na rzecz partnerów. W ocenie Sądu Apelacyjnego ryzyko to jednakże nie mogło stanowić, wobec braku innych przesłanek, podstawy do zakwalifikowania umowy jako podlegającej zakazowi stosowania porozumienia ograniczającego konkurencję. Kierując się Wytycznymi Sąd Okręgowy prawidłowo zatem uznał, iż działalność powodowej spółki ma charakter zbliżony do umowy agencyjnej i pozwalała na przyjęcie, iż porozumienia cenowe zawarte w umowie z (...) winny być wyłączone spod zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów".

Sądy obydwu instancji z sukcesem kierowały się w swoich rozstrzygnięciach tak często postulowanym przez doktrynę i oczekiwanym przez przedsiębiorców "podejściem ekonomicznym". Cieszy mnie fakt, że sądy dostrzegły i wprost odwołały się do wyrażonego przeze mnie poglądu, że " ustalanie w umowie między dostawcą a grupą, cen, po jakich produkt będzie sprzedawany członkom grupy, a nie odbiorcom finalnym nie może być uznane za zakazane ustalanie cen, gdyż grupa wobec swoich członków występuje w roli zbliżonej do agenta handlowego, nie operuje na odrębnym poziomie obrotu gospodarczego, a ustalona cena nie jest ceną odsprzedaży produktu na rynku. O ile członkowie grupy zakupowo-sprzedażowej utrzymują niezależność w kształtowaniu cen oferowanych przez siebie własnym kontrahentom rynkowym, uzgodnienie dotyczące cen, podejmowane przez grupę z dostawcami nie powinno być zakazane (Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów komentarz pod red. Prof. T. Skocznego wyd. C.H. Beck Warszawa 2009, str. 390).

 

Treść wyroku można znaleźć tutaj: http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_001096_2014_Uz_2015-09-24_002

Dodaj komentarz

Imię: *
Treść: *
Podaj wynik:*   
* pola wymagane

29  października  2018
Seminarium Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią SWKS oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) była organizatorem seminarium pt. Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji, które odbyło się w dniu 18 października 2018 r. na Wydziale Zarządzania UW

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

9  lipca  2018
Pociągi pod specjalnym nadzorem: České dráhy a.s. przeciwko KE (T-325/16)

W ostatnich kilkunastu tygodniach obserwujemy wzmożoną aktywność UOKiK w zakresie walki z praktykami ograniczającymi konkurencję. Ta aktywność oznacza też oczywiście kontrolowanie  przedsiębiorców przez UOKiK. W tym kontekście uwagę zwraca świeży wyrok unijnego Sądu (z 20 czerwca 2018 r.) w sprawie T-325/16 České ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

13  grudnia  2017
Nie wszystko (wszędzie) na sprzedaż, czyli TS o luksusie na Mikołajki

Ponoć Polacy są najbardziej zestresowanym narodem, jeśli chodzi o zakup świątecznych prezentów... Nic dziwnego... Jak zmniejszyć ten stres, kiedy Trybunał Sprawiedliwości w Mikołajki (!) wydaje wyrok, w myśl którego nie ma szans na zakupy luksusowych perfum np. w Amazonie...?

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

15  czerwca  2017
Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz...

Odpowiedzialnośc karna  z tytułu nieudzielenia wyjasnień rzecznikowi konsumentów

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

25  listopada  2016
O jeden most za daleko…

W ostatnich miesiącach (a może nawet i latach) dość często wyrażam opinię, że polskie orzecznictwo antymonopolowe stało się po prostu nudne… Nic dziwnego, jeśli spojrzymy na liczbę i przedmiot decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK w sprawach konkurencji w minionych latach. Flaga walki ze zmowami przetargowymi w polityce konkurencji ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

19  sierpnia  2016
Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, bo juz inne napłynęły w nią wody... czyli KIO o zmowach przetargowychautor: Agata Jurkowska-Gomułka

20  lipca  2016
(Chyba) koniec sporu o grupy zakupoweautor: Agata Jurkowska-Gomułka

16  marca  2016
O karach za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd raz jeszcze

Nieco ponad rok temu (wpis na blogu z 19 stycznia 2015 r.) komentowałam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący wysokości kary za udzielenie w toku postępowania antymonopolowego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

17  grudnia  2015
Shopping malls - w gorączce świątecznych zakupów

Dziś znowu kilka słów o wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z 26.11.2015 r. w sprawie C-345/14 Maxima Latvija). Tematyka wyroku - problem antymonopolowej oceny umów najmu powierzchni w centrach handlowych - świetnie wpisuje się w aktualną gorączkę świątecznych zakupów (a wkrótce: poświątecznych wyprzedaży). Pytanie, ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

4  listopada  2015
Ułatwiacze karteli

W "Słowniku języka polskiego" (przynajmniej w tym opublikowanym przez PWN) nie figuruje słowo "ułatwiacz" (co najwyżej: "załatwiacz", ale to zupełnie coś innego...). Niezawodny Mr. Google ułatwiaczy zna i na pierwszych stronach pokazuje głównie "krochmal ułatwiacz prasowania", a zaraz potem - "ułatwiacz ładowania magazynków" (to ...

autor: Agata Jurkowska-Gomułka

 Wybierz osobę:

Agata Jurkowska-Gomułka

Ilość postów: 20, ostatnia aktywność: 2018-10-29 13:08:05

Małgorzata Modzelewska de Raad

Ilość postów: 2, ostatnia aktywność: 2015-09-03 09:00:45

Piotr Paśnik

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2016-05-17 13:30:43

Szymon Gołębiowski

Ilość postów: 1, ostatnia aktywność: 2017-01-06 12:07:25

Artur Salbert

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Anna Żochowska-Sychowicz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Antonina Falandysz

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Maciej Syska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Ewelina Majcher

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Agnieszka Jelska

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

Aleksandra Mariak

Ilość postów: 0, ostatnia aktywność: -

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive