full-1

Dostęp do infrastruktury kluczowej


Funkcjonowanie na rynku, w niektórych przypadkach (kolej, telekomunikacja, energetyka) nie jest możliwe bez uzyskania efektywnego dostępu do elementów infrastruktury czy technologii.

Podmioty chcące wejść na rynek bądź mające zamiar rozszerzyć swoją działalność borykają się czasami z podejmowanymi przez właścicieli infrastruktury czy unikalnych technologii działaniami mającymi opóźnić bądź uniemożliwić ten proces. Tego typu sytuacje wymagają przygotowania optymalnej strategii postępowania z użyciem najbardziej efektywnych narzędzi, zarówno z obszaru prawa konkurencji, jak i - regulacji sektorowych.

Z drugiej strony, podmioty posiadające elementy infrastruktury czy technologie spotykają się często z żądaniami ze strony innych przedsiębiorców, których celem jest wymuszenie dostępu na nierealistycznych warunkach. W takich sytuacjach pomagamy ustalić warunki uwzględniające: z jednej strony – konieczny dostęp, z drugiej - akceptowalne parametry biznesowe.

Prawnicy naszego zespołu reprezentowali klientów w szeregu postępowaniach dotyczących dostępu, m.in:

  • dostępu do lokalnej pętli abonenckiej
  • dostępu do bitstream access
  • dostęp do usługi WLR
  • dostępu do sieci dystrybucyjnej operatora sieci dystrybucyjnej przedsiębiorcy energetycznego
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive