full-1

Regulacyjna kalkulacja kosztów


Elementem szeregu regulacji sektorowych jest dokonywanie regulacyjnej kalkulacji kosztów.

Podmioty podlegające obowiązkowi dokonywania kalkulacji kosztów muszą następnie jej wyniki stosować w prowadzonej działalności rynkowej (ustalać ceny w oparciu o tak skalkulowane koszty). Nasi prawnicy przez wiele lat doradzali w postępowaniach dotyczących ustalania zasad kalkulacji kosztów, audytowania wyników dokonywanych kalkulacji, zatwierdzania taryf, cenników, itp. Wieloletnie doświadczenia spowodowały, iż nasi eksperci łączą znajomość przepisów prawa z praktyczną znajomością zasad rachunkowości, co pozwala im efektywnie wspomagać przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych.

Prawnicy należący do naszego zespołu reprezentowali klientów w szeregu postępowaniach dotyczących:

  • rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów
  • decyzji dotyczących obowiązku odpowiedniego dostosowania opłat
  • decyzji ustalających ceny maksymalne
  • sprzeciwów wobec projektów cenników detalicznych
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive