full-1

Usługi powszechne


Na niektórych rynkach regulowanych (pocztowym i telekomunikacyjnym) wyodrębnione są usługi o podstawowym znaczeniu dla odbiorców końcowych (usługi świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym).

W stosunku do tych usług przedsiębiorców obowiązują szczególne zasady, obejmujące m.in.:

  • obowiązek zawierania umów ze wszystkimi zainteresowanymi użytkownikami końcowymi
  • obowiązek świadczenia usług o określonej jakości
  • ograniczenia w zakresie swobody ustalania cen tych usług
  • wyrównywanie kosztów świadczenia usług powszechnych przez konkurentów przedsiębiorcy wyznaczonemu

Członkowie naszego zespołu posiadają bogate doświadczenia w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problemów związanych ze świadczeniem usługi powszechnej, m.in. w zakresie:

  • dopłaty do usługi powszechnej
  • kar za świadczenie usługi powszechnej niezgodnie z określonym standardem
  • odwołań od decyzji zgłaszającej sprzeciw do projektów cenników
  • wyznaczania cen maksymalnych
© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive