full-1

Postępowania karne gospodarcze


Jedną z najbardziej sensytywnych płaszczyzn funkcjonowania przedsiębiorcy jest zgodność jego działań z przepisami regulującymi kwestie korupcji. Coraz częstsze przypadki nadużyć pracowników podczas wykonywania zleconych im obowiązków mogą narażać nie tylko określone osoby fizyczne, ale również samego przedsiębiorcę na ryzyko odpowiedzialności karnej. Obowiązek organizacji licznych przetargów na towary i usługi dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości mogących skutkować negatywnymi konsekwencjami.

Nasi prawnicy doradzają klientom w zakresie prawa karnego. Specjalizujemy się w sprawach z zakresu przestępstw korupcyjnych i związanych z uczestnictwem w przetargach publicznych. Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenia w dziedzinie prawa karnego, tak z zakresu doradztwa, jak i z sal sądowych.

Reprezentowaliśmy klientów w trakcie licznych czynności podejmowanych przez organy ścigania, takie jak CBA, CBŚ, Policję czy prokuraturę dbając o interesy osób występujących w postępowaniach w charakterze podejrzanych. Nasi prawnicy przygotowywali i wprowadzali w przedsiębiorstwach naszych klientów stosowne procedury antykorupcyjne, szkoląc pracowników i zarządy spółek z zakresu obowiązujących przepisów.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive