Marlena Mejsak

Marlena Mejsak

e-mail

Marlena jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Złożyła również z powodzeniem egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią, przez ponad 5 lat współpracowała z renomowaną warszawską kancelarią, prowadząc bardzo intensywną praktykę procesową. W ciągu tej współpracy występowała na rozprawach przed sądami powszechnymi przeszło 200 razy. Gros doświadczenia procesowego zdobyła w sporach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach cywilnych i gospodarczych. Zapewniała również kompleksową obsługę prawną dłużników, wierzycieli oraz doradców restrukturyzacyjnych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Obecnie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych m.in. o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Biegle włada językiem angielskim.

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej