full-1

Przetwarzanie danych osobowych w chmurze


Współczesne technologie powodują, że wiele informacji i danych osobowych nie jest przechowanych w miejscu prowadzenia działalności. Z tego rodzaju „outsourcingiem” danych wiąże się wiele istotnych problemów prawnych.

Nasi prawnicy pomagają w opracowaniu zasad przetwarzania danych w chmurze zapewniających przestrzeganie obowiązujących przepisów.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive