Transfer danych osobowych za granicę

W związku z powyższym pojawia się konieczność zapewnienia, aby transfer danych osobowych za granicę odbywał się zgodnie z przepisami.

Nasz zespół ma doświadczenie w doradzaniu przy bardzo trudnych i skomplikowanych projektach dotyczących transferu danych za granicę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

więcej

01

Przetwarzanie danych osobowych w chmurze

Współczesne technologie powodują, że wiele informacji i danych osobowych nie jest przechowanych ...

02

Profilowanie

Obecnie dla przedsiębiorców tworzenie profili klientów (aktualnych i potencjalnych) w oparciu o ...

03

Usługi geolokalizacyjne

Wraz z rozwojem telefonii komórkowej, systemów nawigacji satelitarnej oraz bezprzewodowego ...

04

Transfer danych osobowych za granicę

W dobie globalnej gospodarki faktyczne gromadzenie danych (serwery) nie musi odpowiadać miejscu ...

05

Opracowanie dokumentacji wymaganej w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przepisy o ochronie danych osobowych określają sposób prowadzenia i zakres dokumentacji ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej