Niedozwolone postanowienia umowne

Członkowie zespołu naszej kancelarii posiadają bogate doświadczenia w zakresie polskiego i europejskiego prawa konsumenckiego. Dzięki temu dokonywana przez nas analiza jest wszechstronna, a proponowane rozwiązania - skrojone na miarę. Od lat doradzamy przedsiębiorcom w zakresie stosowanych przez nich wzorców, oceniając je pod kątem legalności i obecności klauzul abuzywnych.

PRAWO KONSUMENCKIE

więcej

01

Niedozwolone postanowienia umowne

Prezes UOKiK kontroluje wzorce stosowane przez przedsiębiorców w transakcjach z udziałem ...

02

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

Z uwagi na fakt, iż kary nakładane przez Prezesa UOKiK z tytułu naruszenia zbiorowych interesów ...

03

Informacje o produkcie; regulaminy sklepów on-line

Wsparcie B2C obejmuje również tworzenie właściwych ram działania przedsiębiorców.

04

Postępowania wobec przedsiębiorców związane z działaniami B2C

Obowiązki wynikające z ogólnych norm cywilnych oraz związane ze szczególnymi formami ...

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej