Aktualności


20  października  2014

“Dziesięć lat Rozporządzenia 1/2003…” w Europie – Małgorzata Modzelewska de Raad prelegentem wydarzenia Global Competition Law Center w Brukseli

W dniach 6-7 listopada 2014 r. w Brukseli odbędzie się konferencja organizowana przez GCLC, jednostkę badawczą Kolegium Europejskiego, poświęcona 10-leciu obowiązywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pt. „The Ten Years of Regulation 1/2003: procedural convergence and other outstanding issues to increase coherence and effectiveness” (Dziesięć lat Rozporządzenia 1/2003: konwergencja proceduralna i inne istotne kwestie mające na celu wzmocnienie spójności i efektywności).
Adw. Małgorzata Modzelewska de Raad będzie omawiała wybrane elementy postępowania prowadzonego przez organy ochrony konkurencji.


Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://www.coleurope.eu/events/10th-annual-conference-gclc

 

Serdecznie zapraszamy!

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive