AKTUALNOŚCI

28  października  2014
Seminarium na temat ryzyk związanych z ochroną praw konsumentów w reklamie i ... więcej
20  października  2014
“Dziesięć lat Rozporządzenia 1/2003…” w Europie – Małgorzata ... więcej
15  października  2014
Agata Jurkowska-Gomułka doktorem habilitowanym nauk prawnych więcej
9  października  2014
Warsztaty „Strzeż się karteli. Wskazówki ostrożnościowe dla ... więcej
9  października  2014
Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod ... więcej
3  października  2014
Nasz sukces: wyrok NSA w sprawie dotyczącej dopłaty do usługi powszechnej za ... więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej