Kancelaria Modzelewska & Paśnik
wraz z innymi europejskimi partnerami tworzy DLC - Distribution Law Center
DLC - Distribution Law Center
Jest to platforma wiedzy dla prawników, praktyków
i studentów poszukujących istotnych informacji na temat
europejskiego i krajowego prawa dystrybucyjnego.
DLC - Distribution Law Center - profil linkedin WWW
Kancelaria Modzelewska & Paśnik
wraz z innymi europejskimi partnerami tworzy DLC - Distribution Law Center
DLC - Distribution Law Center - profil linkedin WWW

AKTUALNOŚCI

9  października  2014
Warsztaty „Strzeż się karteli. Wskazówki ostrożnościowe dla ... więcej
9  października  2014
Drugie wydanie komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod ... więcej
3  października  2014
Nasz sukces: wyrok NSA w sprawie dotyczącej dopłaty do usługi powszechnej za ... więcej
10  września  2014
Nasz sukces: uchylenie decyzji zatwierdzającej ofertę ramową EmiTel więcej
30  kwietnia  2014
Panel Decentralised Lunch Talk z udziałem mec. Modzelewskiej de Raad więcej
25  kwietnia  2014
Chambers Europe 2014 wyróżnia Małgorzatę Modzelewską de Raad więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej