Platforma DLC - Distribution Law Center

Kancelaria Modzelewska & Paśnik wraz z kancelarią kilkudziesięcioma innymi europejskimi partnerami współtworzy platformę DLC - Distribution Law Center.

To nowa ogólnoeuropejska platforma wiedzy dla prawników, praktyków i studentów poszukujących niezbędnych informacji z zakresu prawa dystrybucyjnego.
Centrum Prawa Dystrybucyjnego jest wspierane przez wyspecjalizowanych współpracowników z całej UE (27 jurysdykcji) oraz z Wielkiej Brytanii.

Pomysłodawcą DLC - Distribution Law Center jest kancelaria contrast - European & Business Law z Brukseli, która zaprosiła do współpracy wybrane europejskie firmy prawnicze.

Obok kancelarii Modzelewska&Paśnik DLC tworzą: Arntzen De Besche, Arnecke Sibeth, Banning, Cederquist, Chrysses Demetriades & Co, CMS Francis Lefebvre, contrast, Delchev & Partners, Dittmar & Indrenius, Divjak Topic Bahtijarevic & Krka, Eisenberger + Herzog, Eversheds, Havel & Partners, Horten, Kyriakides Georgopoulous, Musat & Asociatii, Pavia e Ansaldo, Pérez-Llorca, Philippe & partners, SBGK, Šelih & partnerji, SRS and TGS Baltic.

https://www.distributionlawcenter.com/

24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej