AKTUALNOŚCI

25  marca  2015
Seminarium o zmowach przetargowych w INP PAN z udziałem naszych prawników więcej
9  lutego  2015
Nasz sukces: Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił nałożoną przez Prezesa ... więcej
12  listopada  2014
Wokół nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: nasza ... więcej
3  listopada  2014
Nasi prawnicy na konferencji z cyklu Nowe Prawo Pocztowe – usługa powszechna ... więcej
28  października  2014
Seminarium na temat ryzyk związanych z ochroną praw konsumentów w reklamie i ... więcej
20  października  2014
“Dziesięć lat Rozporządzenia 1/2003…” w Europie – Małgorzata ... więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej