Aktualności


14  grudnia  2016

Kancelaria Modzelewska&Paśnik współorganizatorem konferencji "Kontrola sądowa decyzji Prezesa UKE"

W dniu 6 grudnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania UW odbyła się konferencja poświęcona problemom związanym z sądową kontrolą decyzji Prezesa UKE. Program konferencji obejmował panele dyskusyjne z udziałem m.in. prof. Stanisława Piątka, prof. Macieja Rogalskiego, dr Mateusza Chołodeckiego, sędziego Andrzeja Turlińskiego, mec. Magdaleny Gaj (b. Prezes UKE) oraz adw. Piotra Paśnika i r.pr. Artura Salberta z naszej Kancelarii.

Moderatorami dyskusji byli: dr Maciej Bernatt i r.pr. Artur Salbert - pomysłodawca konferencji.

Konferencja, organizowana wspólnie przez Kancelarię i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), spotkała się z ogromnym zainteresowaniem prawników - uczestniczyło w niej ok. 90 osób. Dynamika dyskusji potwierdziła, że sądowa kontrola decyzji regulacyjnych stanowi przedmiot żywego zainteresowania środowiska prawniczego.

 

Program konferencji dostępny jest tutaj:

http://www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/news/Program_konferencji_kontrola_sadowa_decyzji_UKE.pdf

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive