Aktualności


23  lutego  2014

Nasi prawnicy wystąpili na konferencji „Nowe Prawo Pocztowe i Akty Wykonawcze”

Wspólnik naszej kancelarii, adwokat Piotr Paśnik, przedstawił prezentację zatytułowaną „Sektor pocztowy a prawo konkurencji. Doświadczenia polskie i europejskie"

W prelekcji poruszony został istotny temat relacji regulacji sektorowej oraz prawa konkurencji. Wyjaśniono, iż prawo konkurencji może wkraczać w szczególności w te obszary rynku pocztowego, które znajdują się poza regulacją sektorową lub też regulacja sektorowa przewiduje monopol dla świadczenia określonych usług. W prezentacji przedstawiono wyniki postępowań prowadzonych przez organy unijne oraz państw członkowskich, które mogą stanowić wskazówki dotyczące szans i ryzyk dla podmiotów działających na polskim rynku.

 

Mecenas Artur Salbert – radca prawny z naszej kancelarii - przedstawił prezentację zatytułowaną „Operator wyznaczony i warunki wykonywania usług powszechnych w świetle Prawa Pocztowego i rozporządzeń wykonawczych”

Prelekcja dotyczyła nowych obowiązków operatora wyznaczonego, nowych zasad świadczenia usług powszechnych, a także kontrowersji dotyczących niektórych rozwiązań, np. braku ustawowego powiązania obowiązku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz kalkulacji kosztów z prawem do finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych.

Ponadto w ramach prezentacji przedstawiono istotne dla rynku pocztowego doświadczenia z rynku telekomunikacyjnego, który jest nadzorowany  przez ten sam organ regulacyjny – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive