Aktualności


25  marca  2015

Seminarium o zmowach przetargowych w INP PAN z udziałem naszych prawników

W dniu 19 marca 2015 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN odbyło się seminarium poświęcone zmowom przetargowym. Referat wprowadzający pt. "Zmowy przetargowe - granice i formy kooperacji. Sporne zagadnienia i aktualne kierunki orzecznictwa antymonopolowego" wygłosił dr Grzegorz Materna z Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN. Koreferentem była dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka. W dyskusji uczestniczyła również mecenas Małgorzata Modzelewska de Raad.

Jednym z istotnych wątków dyskusji było stwierdzenie, że obecnie mamy do czynienia z nowym obszarem interwencji Prezesa UOKiK, jakim jest antymonopolowa ocena jawnych form kooperacji przedsiębiorców w przetargach takich jak konsorcja czy relacje podwykonawstwa.

© 2019   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   •   POLITYKA PRYWATNOŚCI   •   AKTUALNOŚCI   •   KONTAKT
designed by MOUTON interactive