Seminarium na temat ryzyk związanych z ochroną praw konsumentów w reklamie i umowach usług finansowych

W dniu 21 listopada 2014 r. w Warszawie, w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, odbędzie się seminarium poświęcone ryzykom dla instytucji finansowych związanych z ochroną zbiorowych praw konsumentów w związku z działaniami marketingowymi i umowami dotyczących usług finansowych.

Tematyka wydarzenia jest aktualna w świetle szczególnej aktywności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca Prezes UOKiK wydał cztery decyzje dotyczące naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez instytucje finansowe w związku z oferowaniem tzw. „polisolokat” nakładając łącznie ponad 50 mln zł kar (kolejne 24 postępowania dotyczące „polisolokat” są obecnie w toku). Ponadto, Prezes UOKiK poinformował o wszczęciu postępowań dotyczących reklam pożyczek oraz zapowiedział przeprowadzenie monitoringu reklam produktów finansowych w III/IV kwartale 2014 roku.

 

Seminarium zostanie przeprowadzone przez adw. Piotra Paśnika i adw. Macieja Syskę z kancelarii Modzelewska i Paśnik.

 

Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

http://ispb.pl/20141121

 

Serdecznie zapraszamy!

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej