Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na przeszukanie przez Prezesa UOKiK niekonstytucyjny – orzekł TK

Przedsiębiorcy mogą zaskarżyć postanowienie SOKiK wyrażające zgodę na przeszukanie. 16 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 105n ust. 4 zdanie drugie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym na postanowienie SOKiK w przedmiocie wyrażenia zgody na przeszukanie nie przysługuje zażalenie. Jako wzorzec kontroli przyjęty został art. 78 Konstytucji (prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji) w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji (prawo do sądu). Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

 

Sprawa ta trafiła do Trybunału Konstytucyjnego na skutek pytania prawnego zadanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie zażalenia wniesionego w imieniu klienta przez kancelarię Modzelewska&Paśnik na odrzucenie przez SOKiK zażalenia na postanowienie w przedmiocie wyrażenia zgody na przeszukanie. Cieszy nas rozstrzygnięcie TK, tym bardziej że od początku sprawy prezentowaliśmy stanowisko zbieżne z dzisiejszym wyrokiem Trybunału.

 

Więcej informacji o wyroku Trybunału można znaleźć TUTAJ .

15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
10  czerwca  2019
W Rankingu Kancelarii Prawniczych gazety Rzeczpospolita, nasza kancelaria ... więcej
11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej