DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne

DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne ... Wraz kancelarią SWKS i CARS – w gmachu Wydziału Zarządzania UW – gościliśmy blisko 100 osób; priorytety w tym obszarze w Polsce prezentował dr Wojciech Dorabialski, Dyrektor DOK UOKiK, a w UE – Sarah Jacques z kancelarii contrast z Brukseli. Dyskutowaliśmy m.in. o RPM-ach, dystrybucji multibrandowej, obowiązkach organizatora sieci sprzedaży, a także różnych aspektach dystrybucji on-line, w tym – o geoblokowaniu. DZIĘKUJEMY za aktywną obecność i wsparcie partnerów: PSPP i Wolters Kluwer – wydawcy książki „Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska – Polska”.

24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej