Kancelaria Modzelewska & Paśnik wciąż wzmacnia praktykę prawa konkurencji

Od 1 lipca br. do zespołu kancelarii Modzelewska & Paśnik dołączy dr prawa europejskiego Katarzyna Karasiewicz.

 

Katarzyna Karasiewicz jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w prawie konkurencji, prawie konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych. Doradza przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora e-commerce oraz z sektorów regulowanych, w tym firmom energetycznym i transportowym. Pracowała także dla czołowych przedsiębiorców z branż: FMCG, AGD, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz dla sektora bankowego.

Katarzyna Karasiewicz jest także doktorem nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentką studiów podyplomowych na King's College London w zakresie ekonomii i prawa konkurencji. Wykłada na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz autorką szeregu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego.

Mec. Karasiewicz zdobywała doświadczenie w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jest doświadczonym procesualistą: reprezentowała klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Komisją Europejską, w sprawach z szeroko rozumianego prawa ochrony konkurencji oraz prawa konsumenckiego, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Mec. Karasiewicz ma na koncie wiele sukcesów sądowych, jak: obniżenie kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców czy uzyskanie precedensowych orzeczeń, mających duże znaczenie dla stosowania prawa konkurencji przez przedsiębiorców.

„Dołączenie dr Katarzyny Karasiewicz do naszego zespołu potwierdza dynamiczny i konsekwentny rozwój kancelarii, skoncentrowanej na obsłudze w specjalistycznych dziedzinach, tj. szeroko pojętym prawie konkurencji i regulacjach sektorowych” - mówi Małgorzata Modzelewska de Raad, wspólnik kancelarii.

„Jestem przekonany, że doświadczenie i liczne sukcesy zawodowe Katarzyny pomogą w skutecznym rozwiązaniu wielu problemów naszych dotychczasowych i nowych klientów” - dodaje Piotr Paśnik, wspólnik kancelarii.

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej