Model finansowania „pocztowej” usługi powszechnej budzi wątpliwości

W najnowszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęconego w całości regulacji sektora pocztowego, opublikowany został artykuł mec. Artura Salberta poświęcony kwestii zgodności przyjętego w ustawie Prawo pocztowe modelu finansowania usługi powszechnej z prawem unijnym.

 

Niewątpliwie zastosowanie tych przepisów wywoła niejeden konflikt pomiędzy regulatorem a operatorami pocztowymi. Wątpliwości budzą szczególnie przyjęte rozwiązania dotyczące:

 

  • Przyznania dopłaty w przypadku wystąpienia kosztu netto, bez przeprowadzenia badania czy stanowi on nieuzasadnione obciążenie;
  • Ograniczenie dopłaty do wysokości straty na usługach powszechnych;
  • Zasad przyznawania dopłaty w okresie w którym operator wyznaczony został wskazany bez przeprowadzenia konkursu.

 

Artykuł znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

 

http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/16/pdf/00.pdf

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej