Model finansowania „pocztowej” usługi powszechnej budzi wątpliwości

W najnowszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęconego w całości regulacji sektora pocztowego, opublikowany został artykuł mec. Artura Salberta poświęcony kwestii zgodności przyjętego w ustawie Prawo pocztowe modelu finansowania usługi powszechnej z prawem unijnym.

 

Niewątpliwie zastosowanie tych przepisów wywoła niejeden konflikt pomiędzy regulatorem a operatorami pocztowymi. Wątpliwości budzą szczególnie przyjęte rozwiązania dotyczące:

 

  • Przyznania dopłaty w przypadku wystąpienia kosztu netto, bez przeprowadzenia badania czy stanowi on nieuzasadnione obciążenie;
  • Ograniczenie dopłaty do wysokości straty na usługach powszechnych;
  • Zasad przyznawania dopłaty w okresie w którym operator wyznaczony został wskazany bez przeprowadzenia konkursu.

 

Artykuł znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

 

http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/16/pdf/00.pdf

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej