Model finansowania „pocztowej” usługi powszechnej budzi wątpliwości

W najnowszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęconego w całości regulacji sektora pocztowego, opublikowany został artykuł mec. Artura Salberta poświęcony kwestii zgodności przyjętego w ustawie Prawo pocztowe modelu finansowania usługi powszechnej z prawem unijnym.

 

Niewątpliwie zastosowanie tych przepisów wywoła niejeden konflikt pomiędzy regulatorem a operatorami pocztowymi. Wątpliwości budzą szczególnie przyjęte rozwiązania dotyczące:

 

  • Przyznania dopłaty w przypadku wystąpienia kosztu netto, bez przeprowadzenia badania czy stanowi on nieuzasadnione obciążenie;
  • Ograniczenie dopłaty do wysokości straty na usługach powszechnych;
  • Zasad przyznawania dopłaty w okresie w którym operator wyznaczony został wskazany bez przeprowadzenia konkursu.

 

Artykuł znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

 

http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/16/pdf/00.pdf

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
10  czerwca  2019
W Rankingu Kancelarii Prawniczych gazety Rzeczpospolita, nasza kancelaria ... więcej
11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej