Nasi prawnicy wystąpili na konferencji „Nowe Prawo Pocztowe i Akty Wykonawcze”

Wspólnik naszej kancelarii, adwokat Piotr Paśnik, przedstawił prezentację zatytułowaną „Sektor pocztowy a prawo konkurencji. Doświadczenia polskie i europejskie"

W prelekcji poruszony został istotny temat relacji regulacji sektorowej oraz prawa konkurencji. Wyjaśniono, iż prawo konkurencji może wkraczać w szczególności w te obszary rynku pocztowego, które znajdują się poza regulacją sektorową lub też regulacja sektorowa przewiduje monopol dla świadczenia określonych usług. W prezentacji przedstawiono wyniki postępowań prowadzonych przez organy unijne oraz państw członkowskich, które mogą stanowić wskazówki dotyczące szans i ryzyk dla podmiotów działających na polskim rynku.

 

Mecenas Artur Salbert – radca prawny z naszej kancelarii - przedstawił prezentację zatytułowaną „Operator wyznaczony i warunki wykonywania usług powszechnych w świetle Prawa Pocztowego i rozporządzeń wykonawczych”

Prelekcja dotyczyła nowych obowiązków operatora wyznaczonego, nowych zasad świadczenia usług powszechnych, a także kontrowersji dotyczących niektórych rozwiązań, np. braku ustawowego powiązania obowiązku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz kalkulacji kosztów z prawem do finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych.

Ponadto w ramach prezentacji przedstawiono istotne dla rynku pocztowego doświadczenia z rynku telekomunikacyjnego, który jest nadzorowany  przez ten sam organ regulacyjny – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej