Nasi prawnicy wystąpili na konferencji „Nowe Prawo Pocztowe i Akty Wykonawcze”

Wspólnik naszej kancelarii, adwokat Piotr Paśnik, przedstawił prezentację zatytułowaną „Sektor pocztowy a prawo konkurencji. Doświadczenia polskie i europejskie"

W prelekcji poruszony został istotny temat relacji regulacji sektorowej oraz prawa konkurencji. Wyjaśniono, iż prawo konkurencji może wkraczać w szczególności w te obszary rynku pocztowego, które znajdują się poza regulacją sektorową lub też regulacja sektorowa przewiduje monopol dla świadczenia określonych usług. W prezentacji przedstawiono wyniki postępowań prowadzonych przez organy unijne oraz państw członkowskich, które mogą stanowić wskazówki dotyczące szans i ryzyk dla podmiotów działających na polskim rynku.

 

Mecenas Artur Salbert – radca prawny z naszej kancelarii - przedstawił prezentację zatytułowaną „Operator wyznaczony i warunki wykonywania usług powszechnych w świetle Prawa Pocztowego i rozporządzeń wykonawczych”

Prelekcja dotyczyła nowych obowiązków operatora wyznaczonego, nowych zasad świadczenia usług powszechnych, a także kontrowersji dotyczących niektórych rozwiązań, np. braku ustawowego powiązania obowiązku prowadzenia rachunkowości regulacyjnej oraz kalkulacji kosztów z prawem do finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych.

Ponadto w ramach prezentacji przedstawiono istotne dla rynku pocztowego doświadczenia z rynku telekomunikacyjnego, który jest nadzorowany  przez ten sam organ regulacyjny – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
10  czerwca  2019
W Rankingu Kancelarii Prawniczych gazety Rzeczpospolita, nasza kancelaria ... więcej
11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej