Nasz sukces: Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił nałożoną przez Prezesa UOKiK na spółkę „GRUPA INCO” S.A. karę ponad 2 mln zł za rzekomy brak współpracy w czasie kontroli z przeszukaniem

W dniu 30 stycznia 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił nałożoną na spółkę „GRUPA INCO” S.A. karę w wysokości 2.047.476 zł za rzekomy brak współpracy w czasie kontroli Prezesa UOKiK w siedzibie przedsiębiorcy. Tym samym Sąd Apelacyjny podzielił wcześniejsze stanowisko Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Wykładnia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonana przez sądy obu instancji w niniejszej sprawie precyzuje za jakie działania bądź zaniechania w czasie przeszukania dokonanego przez Prezesa UOKiK może zostać ukarany przedsiębiorca.

 

Prezes UOKiK uznał, iż przeniesienie przez pracownika kontrolowanego przedsiębiorcy pliku z dowolnego folderu do folderu „Kosz” stanowi wystarczającą podstawę do nałożenia na przedsiębiorcę kary. Prezes UOKiK stał na stanowisku, że przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dają mu podstawę do nakładania kary w każdym przypadku, gdy w czasie kontroli dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości.

 

Sądy obu instancji podzieliły pogląd prezentowany przez naszych prawników, iż przesłanki nałożenia kary za brak współpracy muszą być interpretowane w ścisłym związku z obowiązkami kontrolowanego określonymi w art. 105d ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W konsekwencji, w niniejszej sprawie nałożenie kary mogłoby mieć miejsce w sytuacji, gdy kontrolowany przedsiębiorca odmówiłby przekazania nośnika danych lub z nośnika danych zostałyby usunięte w czasie kontroli pliki z danymi. Tymczasem jak ustaliły to sądy obu instancji plik umieszczony w folderze „kosz” nie tylko znajdował się na przekazanym nośniku ale także bez nadmiernego wysiłku był dostępny dla kontrolujących bez użycia jakiegokolwiek specjalistycznego oprogramowania czy specjalistycznych umiejętności.

 

Spółka „GRUPA INCO” S.A. w niniejszej sprawie reprezentowana była przez mec. Małgorzatę Modzelewską de Raad, mec. Piotra Paśnika.

 

Wyrok jest prawomocny. Prezesowi UOKiK przysługuje w sprawie skarga kasacyjna.

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej