Nasz sukces: uchylenie decyzji zatwierdzającej ofertę ramową EmiTel

 

W dniu 5 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”) wydał wyrok uwzględniający skargę EmiTel sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („Prezes UKE”) w przedmiocie zatwierdzenia oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usług transmisji radiofonicznych i telewizyjnych.

 

WSA uwzględniając skargę EmiTel uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą, a także stwierdził, że obie decyzje nie podlegają wykonaniu.

 

Powyższy wyrok oraz wcześniejsze orzeczenia sądowe w sprawach dotyczących innych decyzji Prezesa UKE powodują, że obecnie nie ciążą na EmiTel żadne obowiązki regulacyjne.

 

Sprawę prowadzi mecenas Artur Salbert – radca prawny z kancelarii Modzelewska i Paśnik.

15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
10  czerwca  2019
W Rankingu Kancelarii Prawniczych gazety Rzeczpospolita, nasza kancelaria ... więcej
11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej