Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz

Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz pt. "O próbie wykładni zakresu obowiązku zawieszenia koncentracji w unijnym prawie konkurencji. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 31 maja 2018 r. w sprawie C-633/16 Ernst & Young przeciwko Konkurrencerådet".

Celem artykułu jest omówienie i analiza wyroku TSUE z 31 maja 2018 r. w sprawie C-633/16 Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet z punktu widzenia jego znaczenia dla kwalifikacji określonych zachowań uczestników koncentracji w ramach szeroko rozumianej praktyki gun jumpingu. Na gruncie przedmiotowego wyroku przedstawiono w szczególności podejście TS do zakresu prawnokonkurencyjnego obowiązku zawieszenia koncentracji (tzw. standstill obligation), jak również uwagi TSUE odnoszące się do przejawów antykonkurencyjnej współpracy przedsiębiorców na etapie poprzedzającym wprowadzenie w życie koncentracji.

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (IKAR).

Nr 4/2020 Kwartalnika został zredagowany przez dr hab. Agata Jurkowską-Gomułka, profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członka Kolegium Redakcyjnego iKAR.

Zobacz

 

19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej