PREZES UOKiK KARAŁ A SĄDY OBNIŻAŁY KARY – podsumowanie skuteczności odwołań przedsiębiorców od decyzji Prezesa UOKiK

Ostatnie statystyki obniżek wysokich kar nakładanych przez Prezesa UOKiK są pozytywne dla przedsiębiorców. Mamy w tym istotny udział… O szczegółach pisze Puls Biznesu z 11 sierpnia 2015 r. Wspólnicy i prawnicy Modzelewska&Paśnik mają na koncie kilka spraw, w których albo decyzje zostały uchylone, albo kary istotnie zmniejszone.

 

Wspomnieć tu należy m.in. o wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie PGNiG S.A. Sprawa dotyczyła decyzji z dnia 5 lipca 2012 roku, na podstawie której Prezes UOKiK nałożył na PGNiG S.A. karę w wysokości ponad 60 mln złotych z tytułu nadużycia pozycji dominującej poprzez odmowę sprzedaży gazu ziemnego na zasadach umowy kompleksowej na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego dokonywać dalszej jego odsprzedaży na terenie działania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (w tamtym czasie działało sześć spółek dystrybuujących gaz na poszczególnych obszarach Polski). Nałożona tą decyzją kara jest jedną z najwyższych kar jaką Prezes UOKiK nałożył w swojej historii na indywidualny podmiot z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Stanowisko organu zostało w pełni podzielone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (zarówno co do istnienia naruszenia jak i co do wysokości kary pieniężnej). 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył dwunastokrotnie wysokość kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UOKiK na PGNiG S.A. uznając, że podstawę dla obliczenia wysokości kary w niniejszym przypadku powinny stanowić wyłącznie przychody PGNiG S.A. osiągnięte ze sprzedaży gazu na terenie działania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W konsekwencji kara nałożona przez Prezesa UOKiK została zmniejszona do 5.500.581 zł.

 

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na naszym LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/modzelewska&pa-nik

 

 

 

 

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej