PREZES UOKiK KARAŁ A SĄDY OBNIŻAŁY KARY – podsumowanie skuteczności odwołań przedsiębiorców od decyzji Prezesa UOKiK

Ostatnie statystyki obniżek wysokich kar nakładanych przez Prezesa UOKiK są pozytywne dla przedsiębiorców. Mamy w tym istotny udział… O szczegółach pisze Puls Biznesu z 11 sierpnia 2015 r. Wspólnicy i prawnicy Modzelewska&Paśnik mają na koncie kilka spraw, w których albo decyzje zostały uchylone, albo kary istotnie zmniejszone.

 

Wspomnieć tu należy m.in. o wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie PGNiG S.A. Sprawa dotyczyła decyzji z dnia 5 lipca 2012 roku, na podstawie której Prezes UOKiK nałożył na PGNiG S.A. karę w wysokości ponad 60 mln złotych z tytułu nadużycia pozycji dominującej poprzez odmowę sprzedaży gazu ziemnego na zasadach umowy kompleksowej na rzecz przedsiębiorcy zamierzającego dokonywać dalszej jego odsprzedaży na terenie działania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (w tamtym czasie działało sześć spółek dystrybuujących gaz na poszczególnych obszarach Polski). Nałożona tą decyzją kara jest jedną z najwyższych kar jaką Prezes UOKiK nałożył w swojej historii na indywidualny podmiot z tytułu naruszenia prawa konkurencji. Stanowisko organu zostało w pełni podzielone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (zarówno co do istnienia naruszenia jak i co do wysokości kary pieniężnej). 

 

Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył dwunastokrotnie wysokość kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa UOKiK na PGNiG S.A. uznając, że podstawę dla obliczenia wysokości kary w niniejszym przypadku powinny stanowić wyłącznie przychody PGNiG S.A. osiągnięte ze sprzedaży gazu na terenie działania Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. W konsekwencji kara nałożona przez Prezesa UOKiK została zmniejszona do 5.500.581 zł.

 

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu na naszym LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/modzelewska&pa-nik

 

 

 

 

15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
10  czerwca  2019
W Rankingu Kancelarii Prawniczych gazety Rzeczpospolita, nasza kancelaria ... więcej
11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej