Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków

Zapraszamy na Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków. Planowane terminy spotkań to:15.10; 29.10, 12.11 oraz 26.11 w godzinach 13.00 – 17.00.

Miejscem spotkań będzie Centrum Szkoleniowe Wspólna, przy ul. Wspólnej 56.

Kurs będzie prowadzony wg autorskiego programu adw. Małgorzaty Modzelewskiej de Raad. Uwzględni on analizę na case’ach (ok. 30% czasu kursowego). W ramach kursu przekazane zostaną materiały do samodzielnej lektury, zawierające zarówno przepisy, ich interpretacje, jak i wybrane orzeczenia polskie i europejskie, a dla chętnych: opracowanie pisemne odpowiedzi na studium przypadku.

Kurs będzie obejmował następujące zagadnienia: zagadnienia węzłowe, porozumienia, wyłączenia grupowe i indywidualne, definicja rynku, ustalanie dominacji, postępowanie UOKiK i sądowe (adw. Małgorzata Modzelewska de Raad), zastosowania prawa UE, wyłączenia grupowe, porozumienia (prof. Agata Jurkowska-Gomułka), nadużycie pozycji dominującej, postępowanie UE i sądowe, kontrola koncentracji (adw. Piotr Paśnik).

Maksymalna liczba kursantów nie przekroczy 12 osób. Cena pełnego kursu to 2400 pln netto, druga osoba z tej samej firmy otrzyma rabat w wysokości 15 %. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: malgorzata.modzelewska@modzelewskapasnik.pl .

Zapisy prowadzimy do 30 września. 

24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej