Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019

Według najnowszego rankingu Chambers Europe 2019 zespół naszej kancelarii został ponownie uznany za jedną z wiodących kancelarii prawa konkurencji w Polsce (Band 2). Chamber&Partners podkreśla nasze szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących nadużycia pozycji dominującej oraz karteli, a także szczególne doświadczenia w pomocy klientom w związku z przeszukaniami i kontrolami organów antymonopolowych. Indywidualnie wyróżniono także naszych wspólników Małgorzata Modzelewska de Raad jest „szeroko uznawanym” prawnikiem. Klienci są pod wrażeniem jej „wyróżniającej się wiedzy w dziedzinie prawa konkurencji” (Band 1), a Piotr Paśnik jest doceniany przez klientów za niekonwencjonalny sposób myślenia i kreatywność (Band 4).

 

Dziękujemy wszystkim klientom oraz kolegom i koleżankom z innych kancelarii za słowa uznania i wysokie oceny naszej działalności.

24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej