Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019

Według najnowszego rankingu Chambers Europe 2019 zespół naszej kancelarii został ponownie uznany za jedną z wiodących kancelarii prawa konkurencji w Polsce (Band 2). Chamber&Partners podkreśla nasze szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących nadużycia pozycji dominującej oraz karteli, a także szczególne doświadczenia w pomocy klientom w związku z przeszukaniami i kontrolami organów antymonopolowych. Indywidualnie wyróżniono także naszych wspólników Małgorzata Modzelewska de Raad jest „szeroko uznawanym” prawnikiem. Klienci są pod wrażeniem jej „wyróżniającej się wiedzy w dziedzinie prawa konkurencji” (Band 1), a Piotr Paśnik jest doceniany przez klientów za niekonwencjonalny sposób myślenia i kreatywność (Band 4).

 

Dziękujemy wszystkim klientom oraz kolegom i koleżankom z innych kancelarii za słowa uznania i wysokie oceny naszej działalności.

16  czerwca  2023
Ochrona konsumentów - subiektywny przewodnik 2022 więcej
30  Maja  2023
Subiektywny przewodnik 2022 więcej
24  czerwca  2022
Po raz czwarty z rzędu nasza Kancelaria Modzelewska & Paśnik jest wg rankingu ... więcej
7  grudnia  2021
1 czerwca 2022 r. zmienią się europejskie przepisy dotyczące konkurencji w ... więcej
24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej