Sukces w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości ponad 300 mln złotych.

 

Sukces w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości ponad 300 mln złotych. Oferta cenowa konkurenta naszego klienta uznana za rażąco niską.

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że z sukcesem reprezentowaliśmy spółkę Newag S.A. w procedurze odwoławczej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu na dostawę pojazdów dla województwa małopolskiego o wartości ponad 300 mln złotych. Podstawą podważenia niekorzystnego dla naszego klienta rozstrzygnięcia było stwierdzenia, iż oferta zaproponowana przez konkurencyjnego przedsiębiorcę zawierała cenę rażąco niską.

 

W postępowaniu przed KIO oraz Sądem Okręgowym w Krakowie naszego klienta reprezentowała radca prawny dr Katarzyna Karasiewicz.

http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/to-newag-dostarczy-nowe-pociagi-dla-malopolski-sad-oddalil-skarge-pesy-75387.html#

 

 

15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
10  czerwca  2019
W Rankingu Kancelarii Prawniczych gazety Rzeczpospolita, nasza kancelaria ... więcej
11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej