Udział naszego prawnika w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych

Mecenas Artur Salbert poprowadzi szkolenia w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych dotyczące procesu budowy sieci telekomunikacyjnych.

Szkolenia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także z budżetu państwa.

Szkolenia obejmują cztery bloki tematyczne:

Blok tematyczny 1: Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.

Blok tematyczny 2: Obsługa procesu inwestycyjnego.

Blok tematyczny 3: Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego wraz z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu.

Blok tematyczny 4: Budowa sieci telekomunikacyjnych oraz omówienie etapu eksploatacji sieci.

 

Szczegóły na stronie internetowej https://szerokopasmowo.pl/

 

24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej