Udział naszego prawnika w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych

Mecenas Artur Salbert poprowadzi szkolenia w ramach Akademii Sieci Szerokopasmowych dotyczące procesu budowy sieci telekomunikacyjnych.

Szkolenia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także z budżetu państwa.

Szkolenia obejmują cztery bloki tematyczne:

Blok tematyczny 1: Zajęcie pasa drogowego i budowa kanałów technologicznych.

Blok tematyczny 2: Obsługa procesu inwestycyjnego.

Blok tematyczny 3: Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego wraz z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu.

Blok tematyczny 4: Budowa sieci telekomunikacyjnych oraz omówienie etapu eksploatacji sieci.

 

Szczegóły na stronie internetowej https://szerokopasmowo.pl/

 

15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
16  września  2019
Przyspieszony KURS PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
10  czerwca  2019
W Rankingu Kancelarii Prawniczych gazety Rzeczpospolita, nasza kancelaria ... więcej
11  marca  2019
Sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2019 więcej
18  stycznia  2019
Brak możliwości zażalenia postanowienia sądu w przedmiocie zgody na ... więcej
29  października  2018
DYSTRYBUCJA – problemy prawnokonkurencyjne, cywilistyczne, regulacyjne więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej