Warsztaty „Prawo Konsumenckie w Telekomunikacji” – wystąpienie naszego prawnika

 13 listopada 2013 r. odbyły się warsztaty „Prawo Konsumenckie w Telekomunikacji”

Mec Artur Salbert – radca prawny z naszej kancelarii - przedstawił prezentację zatytułowaną „Problematyka kontroli rzeczywistej prędkości transferu”.

Poruszony został w niej temat aktualnych przepisów mających na celu wymuszenie na dostawcach usług telekomunikacyjnych zgodności pomiędzy upublicznianą informacją o prędkości transferu danych a rzeczywistymi parametrami usługi dostępu do Internetu, a także przepisów dotyczących metod pomiaru prędkości przesyłania danych. Omówione zostały również aktualne działania organu regulacyjnego zmierzające do praktycznego zastosowania nowych przepisów. Wskazano także na rozwiązania przewidywane w projekcie rozporządzenia Unii Europejskiej, których celem jest ujednolicenie we wszystkich państwach członkowskich między innymi regulacji dotyczących gwarantowania szybkości transferu danych. 

24  listopada  2021
Platforma DLC - Distribution Law Center więcej
19  listopada  2020
W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego więcej
19  listopada  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz więcej
6  Maja  2020
Ochrona konkurencji w Polsce 2019. Nasz Subiektywny Przewodnik. więcej
18  marca  2020
Ponowny sukces kancelarii w rankingu Chambers & Partners Europe 2020 więcej
15  stycznia  2020
DRUGA EDYCJA Przyspieszonego KURSU PRAWA KONKURENCJI dla praktyków więcej
KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej