Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz

Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz pt. "O próbie wykładni zakresu obowiązku zawieszenia koncentracji w unijnym prawie konkurencji. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 31 maja 2018 r. w sprawie C-633/16 Ernst & Young przeciwko Konkurrencerådet".

Celem artykułu jest omówienie i analiza wyroku TSUE z 31 maja 2018 r. w sprawie C-633/16 Ernst & Young P/S przeciwko Konkurrencerådet z punktu widzenia jego znaczenia dla kwalifikacji określonych zachowań uczestników koncentracji w ramach szeroko rozumianej praktyki gun jumpingu. Na gruncie przedmiotowego wyroku przedstawiono w szczególności podejście TS do zakresu prawnokonkurencyjnego obowiązku zawieszenia koncentracji (tzw. standstill obligation), jak również uwagi TSUE odnoszące się do przejawów antykonkurencyjnej współpracy przedsiębiorców na etapie poprzedzającym wprowadzenie w życie koncentracji.

Artykuł ukazał się w najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (IKAR).

Nr 4/2020 Kwartalnika został zredagowany przez dr hab. Agata Jurkowską-Gomułka, profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członka Kolegium Redakcyjnego iKAR.

Zobacz

 

Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Listopad  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz

Autor: Aneta Sakowicz

Prawo do reklamacji w ferworze przedświątecznych zakupów
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Styczeń  2020
Prawo do reklamacji w ferworze przedświątecznych zakupów

Autor: Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Poland: Enforcement of vertical restrains. Practitioner’s insight, Concurrences Review N° 2-2019.
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Maj  2019
Poland: Enforcement of vertical restrains. Practitioner’s insight, Concurrences Review N° 2-2019.

Autor: Małgorzata Modzelewska de Raad

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej