W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego

W najnowszym wydaniu Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (IKAR) polecamy artykuł "Kontrola i przeszukanie Prezesa UOKiK. Pięć lat doświadczeń po rozdzieleniu instytucji – już osobno czy nadal razem?" autorstwa mecenas Małgorzaty Modzelewskiej de Raad oraz mecenas Ireny Gajewskiej-Leite.

Celem artykułu jest porównanie kontroli i przeszukania, dwóch procedur stosowanych przez Prezesa UOKiK w celu pozyskiwania dowodów dopuszczenia się praktyk ograniczających konkurencję. Publikacja nie tyle zawiera wyczerpującą charakterystykę tych dwóch instytucji, ile ukazuje je z punktu widzenia istotnych podobieństw i różnic. Analiza ograniczona jest do spraw z zakresu ochrony konkurencji, gdzie omawiane narzędzia odgrywają nieporównywalnie większą rolę niż w sprawach konsumenckich, w których ich zastosowanie jest sporadyczne.

Nr 4/2020 Kwartalnika został zredagowany przez dr.hab. Agatę Jurkowską-Gomułka, profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członka Kolegium Redakcyjnego iKAR.

Zobacz

Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Listopad  2020
Polecamy artykuł autorstwa mecenas Anety Sakowicz

Autor: Aneta Sakowicz

Prawo do reklamacji w ferworze przedświątecznych zakupów
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Styczeń  2020
Prawo do reklamacji w ferworze przedświątecznych zakupów

Autor: Agnieszka Kowalczyk-Zagaj

Poland: Enforcement of vertical restrains. Practitioner’s insight, Concurrences Review N° 2-2019.
ARTYKUŁY I KOMENTARZE
Maj  2019
Poland: Enforcement of vertical restrains. Practitioner’s insight, Concurrences Review N° 2-2019.

Autor: Małgorzata Modzelewska de Raad

KONKURENCJA

Prawo konkurencji przenika wszystkie branże i wywiera skutki często nawet bez względu na skalę działalności. Z uwagi na wysokie sankcje i brak precyzyjnych przesłanek – jest trudnym „orzechem do zgryzienia”, nawet dla doświadczonych przedsiębiorców.

więcej
REGULACJE

Przedsiębiorcy działający na rynkach regulowanych nieustannie muszą uwzględniać wpływ działań organów regulacyjnych na swoją działalność. Pomagamy nie tylko zrozumieć zasady obowiązujące na danym rynku regulowanym, ale także uzyskiwać optymalny kształt z punktu widzenia interesów biznesowych przedsiębiorcy.

więcej
SPORY

Nawet najbardziej ugodowo nastawiony kontrahent może nie uniknąć sporu, choćby pozasądowego. Ważne, aby na każdym etapie takiego konfliktu w sposób konsekwentny realizować postawione cele i zawsze szukać optymalnych rozwiązań…

więcej